Lekcja geografii…

W dniu 12 kwietnia 2016r. uczniowie klasy 7a z wychowawczynią p. Urszulą Jarończyk przygotowali lekcję geografii pt. ”Polskie góry i jej mieszkańcy”. Głównym celem było pogłębienie wiadomości na temat najwyższych gór – Tatr i mieszkańców Podhala. Uczniowie przygotowali tematy: parki narodowe, rośliny i zwierzęta w Tatrach, kuchnia góralska oraz zajęcia górali. Z przyniesionych przez rodziców rekwizytów przygotowano kącik […]