Religia – zadanie domowe

Wykonaj zadanie domowe ze strony 19 w podręczniku Przypominam, że zawsze jestem w klasie 15 – 20 minut przed lekcją, by umożliwić zdawanie modlitw ks. Mariusz