Zadanie domowe z dnia 10/12/2023

Religa: Utrwalać modlitwy “Ojcze Nasz”, Zdrowaś Maryjo”. Dla chętnych katechizm, str. 19, ćw. 2. Język polski: Przygotuj się do dyktanda – str. 23 ( dwa pierwsze zdania). Gramatyka: dla chętnych – ćw. 3, str. 115.