Zadanie domowe z 24 października

Jak rozumiesz słowa: “Człowiek żyje dotoąd, dopóki żyje pamięć o nim” – napisz na kartce. Powtórzyć: symbole Polski, co to jest przodek, dynastia, Mieszko I, chrzest Polski