Zadanie domowe nr 1

JĘZYK POLSKI: 1. Czytać i opowiadać – str. 15-16. 2. Dokończy ćwiczenia – str. 10-13.