Zadanie domowe z 26 września 2023r.

Proszę dokończyć ćwiczenia na str. 24-27 Nauczyć się tekstów na pamięć na przedstawienie z okazji 10 – lecia szkoły (osoby biorące udział) Wszyscy uczymy się hymnu szkoły na pamięć (zakładka Szkoła/hymn)