Zadanie domowe nr 2

Naucz sie czytać str.11-12 Uzupełnij ćwiczenia str.16-18 Historia – czytać Krainy historyczne Ćwiczenia 3 ,4 str.16 ,ćwiczenie 11 str. 19 Religia – Napisz, jak dbasz o swiatynię swego serca ?

Zadanie domowe nr 1

Czytać z zrozumieniem czytanka str 4 Wykonać ćwiczenia str5-6 ,ćwiczenia str. 8-10 Historia – czytać str.8-10 ,uzupełnić drzewo genealogiczne swojej rodziny str.8