Religia – zadanie domowe

Katechizm. Strona 25. Narysuj siebie podczas Mszy świętej. Przypominam, że zawsze jestem w klasie 20 minut przed lekcją. W tym czasie uczniowie mogą zdawać modlitwy. Ks. Mariusz

Religia – zadanie domowe

Katechizm, strona 21. Narysuj, na podstawie drugiego akapitu ze strony 20, jak możesz wypełnić pierwsze przykazanie. Przypominam, że jestem zawsze w klasie 15 -20 minut przed katechezą, by w tym czasie można było zdawać modlitwy. Dziękuję za życzenia z okazji Dnia Nauczyciela i za piękny kwiat. ks. Mariusz

Religia – zadanie domowe

Wykonaj zadanie domowe ze strony 19 w podręczniku Przypominam, że zawsze jestem w klasie 15 – 20 minut przed lekcją, by umożliwić zdawanie modlitw ks. Mariusz

Zadanie domowe – Religia

Wykonaj zadanie nr 2 ze strony 15 w katechizmie. Można już zdawać modlitwy przewidziane do zdawania na miesiąc październik. Jestem zawsze w klasie 20 minut przed katechezą. ks. Mariusz