Zadanie z 26 września

Język polski – Przygotuj się do pisania z pamięci 1 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Zadanie domowe nr 2

jęyzk polski – str. 177, ćw. 1 historia – str. 20, ćw 5 Zapraszam Rodziców na zebranie 26 września 2023 r. na godzinę 6:50 pm do naszej klasy.

Zadanie domowe nr 1

1.Geografia Proszę wykonać plakat na temat “ Zabytki UNESCO” ( uczniowie temat pracy losowali na lekcji) – termin:26 września. Proszę przygotować się rownież ustnie. 2.Język polski Czytanie – strona 170-171.