Zadanie z 20 lutego

Czytanka z lekcji – czytanka nr 7 pt. “Korek”. Dla chętnych – wykonajcie ćwiczenia do tekstu czytanki na drugiej stronie. Do zobaczenia w szkole!

Zadanie domowe na 13 lutego

Chcesz zamieścić adarmowe ogłoszenia na stronie internetowej. Wybierz dwie kategorie i napisz dwaogłoszenia (każde ok. 20 słów). Skorzystaj z karty pracy otrzymanej na lekcji (w załączniku):

Zadanie domowe z 23 stycznia

Korzystając z poznanych na lekcji wytycznych do opisu zdjęcia , dokonaj opisu jednej wybranej fotografii. Zbiór zdjęć załączony jest w formie prezentacji w Google Classroom. UWAGA! Osoby, które biorą udział w konkursie ortograficznym, bardzo proszę o powtórzenie zasad pisowni i ortografii (notatki z porzedniego roku) oraz o rozwiązanie przykładowych ćwiczeń. Pmogą Wam w tym te odnośniki: Przykładowe […]

Zadanie domowe z 16 stycznia

1. Podręcznik – str. 39, ćw. 10a 2. Podręcznik – str. 40, ćw. 12a – Proszę obejrzeć film o zatrudnianiu obcokrajowców i odpowiedzieć na pytania w książce. Jeżeli ktoś nie ma aplikacji, film jest dostępny w Google Classroom.

Zadanie z 12 grudnia

Korzystając z aplikacji multimedialnej PROLOG (lub załączonych nagrań), wykonaj ćwiczenia na końcu lekcji 2 z podręcznika – str. 32-33 CD 10 CD 11 CD 12 CD 13

Zadanie domowe z 27 listopada

1. Na podstawie materiałów z lekcji dokonaj analizy jednej wybranej fraszki Jana Kochanowskiego:„Na lipę” „Na dom w Czarnolesie”„O żywocie ludzkim”Analizę przedstaw w formie tabeli, podobnie jak w poznanej na lekcji fraszcę „Na zdrowie” – patrz materiały. 2. Powtórz wszyskie lekcje o epoce odrodzenia – będziemy pisać krótki sprawdzian z wiadomości o epoce: Przesyłam zakres notatek, jeżeli komuś […]

Zadanie z 7 listopada

UWAGA: Do wykonania zadania potrzebna jest aplikacja multimedialna “PROLOG” do podręcznika. Zadanie 9b, 9c – str. 19

Zadanie z 24 października

Zadanie domowe:Dokończ orzymaną na lekcji kartę pracy do ekranizacji powieśći “Znachor”.Osoby, które opuściły przedostatnie zajęcia mogą pobrać ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji w załączniku.

Zadanie z 10 października

1. Dokończcie proszę karty pracy z ćwiczeniami z gramatyki. 2. Na kartkach otrzymanych na zajęciach napiszcie gratulacje z okazji Jubileuszu 10-lecia szkoły. W załączniku przykładowe teksty życzeń i gratulacji.