Zadanie domowe z 26 września

Stary podręcznik – str. 146 – przeczytaj fragment artykułu. Wykonaj ćwiczenie 4c – str. 147 Dodatkowo, wykonaj ćwiczenia:str. 148 – ćw. 5a, 5b i 5c

Zadanie domowe nr 1

Podręcznik – dokończ zadania na str. 139Ćwiczenia – dwie wybrane strony (66-68) – na ocenę celującą.