Zadanie domowe

Religia : Pokolorować rysunek w katechizmie – str. 2 oraz powtarzać i utrwalać modlitwę “Ojcze Nasz”. Język polski: Dokończyć ćwiczenia str. 7 i 8. Utrwalać samogłoski.

Zadanie domowe #1

Religia: Przynieść podpisany katechizm oraz zeszyt do religii. Język polski: Podpisać książki oraz zeszyt.