Zadanie domowe z 14 listopada 2023 – religia

Zadanie domowe “Pamiętaj o przeszłości z wdzięcznością. Żyj teraźniejszością z entuzjazmem. Z ufnością spoglądaj w przyszłość” – św. Jan Paweł II Z okazji Święta Dziękczynienia pragnę podziękować za to jesteście, za współpracę i pomoc, za to, że mogę na Was liczyć. Dziękuję. Życzę spokojnego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół. Smacznego indyka. Na lekcji religii […]

Zadanie domowe (Katecheza) z 7 listopada 2023 r

Zadanie domowe Powtarzać i utrwalać październikowe i listopadowe modlitwy. Katechizm str. 27 – dokończyć serca rozdane na lekcji  i przykleić w katechizmie (narysuj lub napisz w jaki sposób okazujesz miłość swoim rodzicom). Na lekcji religii: Temat: Czwarte Przykazanie Boże.  Dzień Wszystkich Świętych. Zaduszki. Przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy – przypominany trzy pierwsze przykazania Boże, które uczą nas jak kochać […]

Praca domowa z 17 października

1.Dyktando str. 41 ( każdy uczeń ma zaznaczone w czytance 3, czy 4 zdania ) 2. Czytać wierszyki str. 34 i 35. 3. Zadanie 4 ( czytanka str. 40 – wpisz do zeszytu)

Praca domowa z 3 października, 2023

1. Ćwiczenia do s. 113 2. Zapamiętaj pisownię wyrazów z ó niewymiennym Ćw. s.111 3. Dyktando s. 23 (tylko te dzieci, które nie dostały oceny) 4. Czytać s. 27

Zadanie domowe z religii

2. Utrwalamy i powtarzamy modlitwę “Zdrowaś Maryjo”, “Ojcze Nasz” oraz “Chwała Ojcu”. 3. Przynieść różaniec na 3 października, katechizmy oraz zeszyty do religii nie będą potrzebne, bowiem w miejsce katechezy będzie szkolny różaniec. Na katechezie – 27 września: Temat: Grzech pierwszych ludzi. Powtórzenie wiadomości.

Zadanie domowe

2. Przynieść zeszyt do religii, wkleić rozdane ksero na lekcji. 3. Podpisać katechizm, zeszyt do religii oraz “Mój pierwszy modlitewnik”. 4. Powtarzać i utrwalać modlitwy: “Ojcze nasz” oraz “Chwała Ojcu” Podsumowanie katechezy z 19 września: Temat: Stworzenie świata i ludzi.           b) Co zrobił Pan Bóg siódmego dnia?           c.) Którego dnia Pan Bóg stworzył ryby i ptaki?