Matura u Mickiewicza

W Polsce już zakwitają kasztanowce, a to nieomylny znak, że dla tegorocznych absolwentów szkół średnich zaczynają się matury. W kraju nad Wisłą pomyślne zdanie tego egzaminu od lat jest równoznaczne z przepustką do dorosłości.

Dla polskich maturzystów przystępujących do egzaminu dojrzałości w USA jest to również niezwykle istotne wydarzenie w ich życiu, do którego przygotowuje ich wieloletnia nauka w polskiej szkole.
W Polskiej Szkole im. Adama Mickiewicza w Burbank egzamin maturalny tradycyjnie odbył się w kwietniu. Jakiś czas temu życzyliśmy naszym tegorocznym maturzystom, aby osiągnęli na egzaminach wymarzone wyniki, które pomogą im w spełnianiu dalszych edukacyjnych marzeń, a dziś kolejny maturalny egzamin przeszedł do historii. Teraz możemy już tylko zanucić – oczywiście dla następnego rocznika – zakończenie niezwykle popularnej piosenki Czerwonych Gitar: „Znów za rok matura”.

W bieżącym roku do egzaminu dojrzałości w naszej szkole przystąpiło ośmioro maturzystów. Matura składała się z dwóch części: pisemnej, która odbyła się 19 kwietnia oraz ustnej, która miała miejsce tydzień później, 26 kwietnia.  Egzamin maturalny zawierał zestaw zadań sprawdzających znajomość języka polskiego na poziomie językowym B1 – B2 i został dostosowany do wymogów egzaminu certyfikatowego.
Podczas części pisemnej nasi maturzyści rozwiązywali 20 zadań dotyczących zrozumienia i interpretacji tekstu pisanego oraz poprawnego zastosowania zasad gramatyki i ortografii.  Ta część egzaminu sprawdzała również umiejętność przygotowania krótkich, przydatnych w codziennym życiu form wypowiedzi pisemnych, takich jak podanie czy list.

Matura ustna w naszej szkole składała się z trzech części.  Na początku nasi maturzyści mieli okazję wykazać się umiejętnością przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej na wybrany temat. Trzeba przyznać, że licealiści wybrali ambitne tematy swoich prezentacji, takie jak: obiekty UNESCO w Polsce, rozwój okrętów liniowych pod koniec XIX wieku, najważniejsze wynalazki cywilizacji, czy atrakcje turystyczne w Polsce.  Pozostałe, równie interesujące prezentacje, dotyczyły ulubionego sportu, wymarzonej podróży do Afryki Południowej, idealnej pracy oraz ochronie środowiska i życia na naszej planecie. Tematy były niezwykle różnorodne i z dumą należy stwierdzić, że nasi maturzyści dołożyli wszelkich starań, aby przedstawić je w sposób ciekawy i profesjonalny.

​Komisja egzaminacyjna wraz z gośćmi: Panią Jolantą Wiśnicką oraz ks. proboszczem Mariuszem Nawalańcem

W czasie drugiej części egzaminu ustnego uczniowie odpowiadali przed komisją maturalną na zadane pytanie z historii literatury (od starożytności aż po czasy współczesne) z wybranymi zagadnieniami z historii Polski. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: dyrektor szkoły Anna Pałasz, Sławomir Panek – wychowawca klasy maturalnej, p. Bożena Świątek oraz p. Agata Mscisz. Zmaganiom naszych licealistów przypatrywali się również nasi honorowi goście – ksiądz proboszcz Mariusz Nawalaniec oraz p. Jolanta Wiśnicki, kierownik oddziału PSFCU w Bridgeview. Maturę ustną w naszej szkole zamykał opis sceny przedstawionej na wylosowanej fotografii – postaci, tła i sytuacji, w jakiej znaleźli się bohaterowie zdjęcia.

Jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów, że do tegorocznego „maturalnego maratonu” podeszli dojrzale, a zdany egzamin dojrzałości okazał się potwierdzeniem rzetelnej wiedzy, jaką zdobyli w polskiej szkole, będącej efektem ich ciężkiej, wieloletniej pracy. Troje uczniów, którzy odznaczyli się najlepszymi wynikami podczas tegorocznej matury, otrzymało nagród pieniężne, a wszyscy maturzyści zostali dodatkowo nagrodzeni certyfikatami pieniężnymi ufundowanymi przez PSFCU.

Następnym przystankiem edukacyjnym dla naszych maturzystów będzie niewątpliwie egzamin certyfikowany, na który już większość z nich się zarejestrowała.  Egzamin ten zostanie przeprowadzony w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, w dniach 25-26 czerwca bieżącego roku.
Z całego serca życzymy tegorocznym maturzystom, aby zdobytą w polskiej szkole wiedzę wykorzystali w przyszłości w dorosłym życiu, przy wyborze dalszej drogi osobistego rozwoju. Dziękujemy im za to, iż przystąpili do egzaminu z należytym przygotowaniem i powagą, stając się wzorem odpowiedzialności młodego człowieka.

Sławomir Panek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *