Sakramenty

Ogłoszenia

Spotkanie z rodzicami

LOCKPORT Spotkanie z rodzicami uczniów z klasy 8 przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się w szkole  5 października o godz. 7pm. 

Czytaj więcej

I Komunia Święta

Msza święta w intencji uczniów z klas 3a i 3b z Burbank przygotowujących się do Sakramentów I Spowiedzi i I Komunii świętej oraz prezentacja z błogosławieństwem będzie miała miejsce 5 listopada o godz. 10:00 rano.

Czytaj więcej

Bierzmowanie

Bierzmowanie – 9 marca 2024r. o godz. 10:00 rano w kościele św. Alberta Wielkiego Egzamin do bierzmowania – 20 lutego 2024 od 4:30 do 7:00pm

Czytaj więcej
Sakramenty

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.4. Czcij ojca swego i matkę swoją.5. Nie zabijaj.6. Nie cudzołóż.7. Nie kradnij.8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. PRZYKAZANIE MIŁOŚCIBędziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całejduszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyći od prac niekoniecznych powstrzymać się2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św.

Czytaj więcej

Pierwsza Komunia Święta

"Jezu Najsłodszy Ojcze i Panie, dziś moje pierwsze z Tobą spotkanie. Przyjmij w ofierze me serce małe, by Cię kochało przez życie całe."

 Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim z Komunii Świętej. W ten sposób stajemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem.

        Celebracja Eucharystii stanowi “źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego” (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11). Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał swoją Krew.     
                                                                                                                                   

 

 Burbank
Msza święta w intencji uczniów z klas 3a i 3b z prezentacją oraz błogosławieństwem będzie miała miejsce 5 listopada 2023r. o godz. 10:00rano. 

Lockport
Spotkanie z rodzicami uczniów z klasy 3 przygotowujących się do Sakramentów I Spowiedzi oraz I Komunii świętej odbędzie się w szkole w czwartek, 12 października o godz. 7pm. Serdecznie zapraszam.
YOUCAT – Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sakrament Bierzmowania

"Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, o to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie."

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.
 

 
YOUCAT – Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

mick_logo_150dpi

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami: