Uroczystość Pasowania na Ucznia – Burbank

15 listopada 2016 r. w Polskiej Szkole im. Adama Mickiewicza w Burbank odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Część artystyczną przygotowały wych. klas pierwszych – p. Magdalena Zborowska oraz p. Iwona Gul. Na uroczystość pasowanie zostali zaproszeni Dyrekcja szkoły, Zarząd, ks. Lesław Prebendowski oraz rodziny uczniów. Po uroczystym wprowadzeniu uczniów w rytmie poloneza oraz powitaniu przez uczniów klas starszych, glos zabrał ks. Lesław, który powitał wszystkich zebran…ych i podkreślił wagę nauki języka polskiego na obczyżnie. Podczas akademii uczniowie zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych miesiącach nauki w polskiej szkole. Po programie artystycznym dyrektor szkoły -Anna Palasz uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali…”(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły…”. Wychowawcy wręczyli pierwszoklasistom pamiatkowe dypolmy, kolorowe kredki oraz znaczki ” Jestem Uczniem”.Pani dyr. Anna Palasz podkreśliła, że pierwszkolasiści po akcie ślubowania zostali już oficjalnie przyjęci do społeczności Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza. Zarząd szkoły ufundował uczniom słodkie torty, a rodzice pizze. GRATULACJE!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *