Zadanie domowe z religii z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zadanie domowe

  1. Utrwalać listopadowe i grudniowe modlitwy ( w szczególności 10 przykazań Bożych oraz przykazanie miłości).
  2. Katechizm – str. 43.

Na lekcji religii z dnia 12/12/2023 r.

Temat: Przykazanie miłości. Grzech lekki i ciężki.

  1. Przykazanie miłości – najważniejsze przykazanie – zawierają wszystkie przykazania Boże. 
  2. Przykazanie miłości jest bardzo ważne. Jezus mówił o nim wielokrotnie. Jezus powiedział też, że na tym przykazaniu opiera się całe Prawo i Prorocy. To znaczy, że jeśli kochamy Boga i naszych bliźnich, to robimy to, co jest dobre i sprawiedliwe. Jezus nauczał nas, że powinniśmy być miłosierni i kochać innych tak samo jak siebie samych.

PODSUMOWANIE: 

• Przykazanie MIŁOŚCI:

  • najważniejsze przykazanie- mówi o miłości do Boga i do drugiego człowieka .
  • kochając innych, jesteśmy życzliwi i pomocni i szczęśliwi

Temat: Grzechy ciężkie i lekkie.

Grzech:  świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

  • Ksero rozdane w klasie  Labirynt – odnaleźć drogę do Jezusa

Grzechy mogą być : ciężkieZRYWAJĄ ŁĄCZNOŚĆ Z BOGIEM )

lekkie (NARUSZAJĄ ŁĄCZNOŚĆ Z BOGIEM, ALE JEJ NIE ZRYWAJĄ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *