Zadanie domowe z religii

Termin wykonania: 10 października, 2023
  1. Ćwiczenia str. 16-17 – katechizm.

2. Utrwalamy i powtarzamy modlitwę “Zdrowaś Maryjo”, “Ojcze Nasz” oraz “Chwała Ojcu”.

3. Przynieść różaniec na 3 października, katechizmy oraz zeszyty do religii nie będą potrzebne, bowiem w miejsce katechezy będzie szkolny różaniec.

Na katechezie – 27 września:

Temat: Grzech pierwszych ludzi. Powtórzenie wiadomości.

  1. Przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy.
  2. Co to jest grzech ? (obraza Pana Boga i bliźniego)
  3. Co to jest grzech pierworodny? Kto pierwszy go popełnił? (Adam i Ewa – pierwsi rodzice)
  4. Dyskusja na temat grzechu i kuszenia.
  5. Jaki sakrament zmywa grzech pierworodny ? (chrzest)
  6. Krótki film wprowadzający do tematu: https://youtu.be/GUdIOqsvm_E?si=2_DBAI4tUaB2Ew1a
  7. Słowa wypowiadane w czasie chrztu przez kapłana: „ Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  8. Ćw. str. 15  i 16. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *