Zadanie z 10 października


1. Dokończcie proszę karty pracy z ćwiczeniami z gramatyki.

2. Na kartkach otrzymanych na zajęciach napiszcie gratulacje z okazji Jubileuszu 10-lecia szkoły. W załączniku przykładowe teksty życzeń i gratulacji.

Listy gratulacyjne - przykłady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *