Zajęcia dodatkowe

W naszej szkole oprócz nauki, dzieci i młodzież mają okazję rozwijać swoje zdolności muzyczne, taneczne, plastyczne oraz artystyczne.

Chór "Watra"

Próby odbywają się po lekcjach we wtorki od godz. 7:30pm do 8:15pm. Przyjmujemy dzieci od klasy 1 do 8. Zajęcia są bezpłatne. Serdecznie zaprasza p. Anna Palasz - instruktor.

Dzieci uświetniają swoim śpiewem uroczystości szkolne, a także Msze święte rodzinne:

  • Burbank – Parafia św. Alberta Wielkiego – każda 1 niedziela miesiąca  – godz.10:30am

Zespół "Świtezianie"

grupa młodsza - środa 5 - 6pm - sala St. Albert
grupa starsza - środa 6 - 7pm - sala St. Albert Instruktor p. Agata Mścisz

Podczas zajęć dzieci poznają tańce i przyśpiewki z różnych regionów Polski (krakowskie, śląskie, kurpiowskie, góralskie, lubelskie, rzeszowskie oraz inne). Oprócz tańców ludowych, w zajęcia wkomponowane są elementy baletu, tańca współczesnego oraz rytmiki a także hip-hop.

Zespół będzie uświetniał swoimi występami akademie szkolne, m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki.

      
Na wiosnę “Świtezianie” występują na “dużej scenie” pośród innych zespołów zrzeszonych w Związku Narodowym Polskim (Polish National Alliance) na corocznym koncercie.

Zapraszamy wszystkie dzieci lubiące taniec i śpiew do naszego zespołu.

Instruktor – Agata Mścisz
mick_logo_150dpi

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami: