“Życie i twórczość Adama Mickiewicza” – konkurs wiedzy o patronie szkoły

11/1/2014

Dnia 1 listopada 2014 r. w szkole w Chicago został przeprowadzony konkurs wiedzy o patronie naszej szkoły pt. “Życie i twórczość Adama Mickiewicza”. Konkurs został zorganizowany przez Dyrekcję szkoły oraz nauczycieli poszczególnych klas biorących udział w konkursie.

Konkurs został podzielony na następujące kategorie wiekowe:

– od kl. I do kl. III – konkurs plastyczny “Co wiesz o Adamie Mickiewiczu”

– od kl. IV do kl. VI – konkurs plastyczny i konkurs wiedzy na podstawie bajki Adama Mickiewicza “Przyjaciele”

– od kl. VII do klas licealnych– konkurs wiedzy z życia Adama Mickiewicza oraz jego ważnych utworów, w których tłem są wydarzenia historyczne związane z zaborami.

I. Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym pt. “Co wiesz o Adamie Mickiewiczu”:

        1. Kelly Jurowski – ki. III
        2. Kacper Kobel – ki. III
        3. Jakub Naglak – ki. III


II. Nagrodzeni uczniowie w konkursie na podstawie bajki Adama Mickiewicza pt. “Przyjaciele”:

        1. Milena Chorąży – kl. IV
        2. Claudia Jurkowski – kl. VI
        3. Natalia Boroń – kl. IV


III. Nagrodzeni uczniowie w konkursie wiedzy na podstawie bajki Adama Mickiewicza pt. “Przyjaciele”:

        1. Alicja Mulica – kI. V
        2. Julia Bańka – kI. V
        3. Marta Mścisz – kI. V


IV. Nagrodzeni uczniowie w konkursie wiedzy o patronie szkoty pt. ,,Życie i twórczość Adama Mickiewicza”:

        1. Joanna Klepaczko – kl. II liceum
        2. Jacob Oblazny – kl. VII
        3. Weronika Pietraszek – kl. II liceum


Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbyło się dnia 22 listopada 2014 r.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!https://www.facebook.com/v2.6/plugins/like.php?action=like&app_id=190291501407&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2c4264c09842e4%26domain%3Dwww.mickiewiczpolishschool.org%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mickiewiczpolishschool.org%252Ff384efca23baa54%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fwww.mickiewiczpolishschool.org%2F5%2Fpost%2F2014%2F11%2Fzycie-i-tworczosc-adama-mickiewicza.html&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=false&show_faces=false&width=90https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.2b2d73daf636805223fb11d48f3e94f7.pl.html#dnt=false&id=twitter-widget-1&lang=pl&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mickiewiczpolishschool.org%2Fblog-szkolny%2Farchives%2F11-2014&size=m&text=%22%C5%BBycie%20i%20tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87%20Adama%20Mickiewicza%22%20-%C2%A0konkurs%20wiedzy%20o%20patronie%20szko%C5%82y%20-%20POLSKA%20SZKO%26%23321%3BA%20IM.%20ADAMA%20MICKIEWICZA&time=1688056247183&type=share&url=http%3A%2F%2Fwww.mickiewiczpolishschool.org%2F5%2Fpost%2F2014%2F11%2Fzycie-i-tworczosc-adama-mickiewicza.html0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *